Till innehållet

Älmhultsvägen

Väster om Älmhultsvägen utreds möjligheten att uppföra cirka 200-400 bostäder i en variation av villor, radhus/kedjehus/parhus och flerbostadshus samt eventuellt en förskola och ett särskilt boende (SÄBO).

Flygfoto över Älmhultsvägen

Planens formella namn: Detaljplan för bostäder vid Älmhultsvägen inom Älmhult 1:231 m.fl. i Hindås, Härryda kommun. Se detaljplan på karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området ansluter till befintligt bostadsområde i Hindås tätort. Avståndet till Hindås centrum är ca 1,5–2 km. Området utgörs av kuperad skogsterräng i norr och skogsterräng samt ängs- och jordbruksmark i söder. Delar av området är kraftigt avverkat.

I gällande översiktsplan ligger området utanför utvecklingsområdet för Hindås, dock i direkt anslutning till befintligt bostadsområde. Området är sedan tidigare inte planlagt.

Exploateringen ska kännetecknas av en varierande arkitektur som samspelar med sin omgivning. En grön länk som löper genom hela området från norr till söder ska fungera som mötesplats/rekreationsstråk samtidigt som den utgör en viktig spridningskorridor för växter och djur.

Samråd bedöms preliminärt ske kvartal 2 2023.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Emma Bäcklund

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-19