Till innehållet

Blyhagel

Ett utökat förbud mot att använda blyhagel har trätt i kraft från och med den 16 februari 2023. EU kommissionen har tagit beslutet och det innebär att det blir ottillåtet att skjuta blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. EU-förbudet ersätter det nationella blyhagelförbud som gällt vid jakt på våtmarker sedan tidigare.

Blyhagel och patroner ligger bredvid varandra

Foto: Tatiana Epifanova

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-05