Till innehållet

Kemikalier

Vissa kemikalier påverkar miljön negativt. När vi är försiktiga med vilka kemikalier vi använder och hur vi hanterar dem kan vi minska utsläpp och föroreningar och skydda mark och vatten.

Inlämningsdisk miljöfarliga kemikalier Bråta återvinningscentral

Kemikalier används mer eller mindre i alla verksamheter och hushåll. Använd så miljövänliga alternativ som möjligt, oavsett om det gäller rengöringsmedel, färger eller något annat.

Det är viktigt att förvara kemikalierna på ett säkert sätt så att spill inte når mark, ytvatten och avloppssystem.

Märkning och klassificering av farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska klassificeras, ha säkerhetsdatablad och vara märkta på ett tydligt sätt. Syftet är att användarna ska få nödvändig information så att produkten hanteras på ett säkert sätt. Den lagstiftning som gäller är CLP-förordningen (CLP = Classification, Labelling and Packaging, (klassificering, märkning och förpackning).

Reach — EU:s kemikalielagstiftning

Reach är en kemikalielagstiftning som gäller i huvudsak för kemiska produkter, det vill säga ämnen och beredningar/preparat. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07