Till innehållet

Alkylatbensin till maskiner

Har du en gräsklippare, moped och utombordare använd gärna ett alternativt drivmedel såsom alkylatbensin så minskar du utsläppen av hälsofarliga ämnen.

En person som fyller på en gräsklippare med alkylatbensin från en dunk

Foto: Valentyn Semenov, Mostphotos

Alternativa drivmedel

För småmaskiner såsom gräsklippare, mopeder och utombordare, är det viktigt att använda rätt bränsle, både för hälsan och för miljön. Med alternativa drivmedel såsom alkylatbensin minskar utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Från äldre tvåtakts utombordare i Sverige går varje år stora mängder giftiga kolväten rakt ut i vattnet. 20-30 % av vanlig bränsleblandning släpps oförbränd rätt ut i vattnet vilket är mycket miljöfarligt för vattenorganismer. I Sverige är det cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg!

Med alkylatbensin i äldre utombordare kan man minska de skadliga utsläppen med 80-90 %. Miljövinsten med alkylatbensin är extra stor om du brukar köra i vikar och grunda vatten där ekosystemet är känsligt.

Alkylatbensin kan används även i andra tvåtaktsmotorer såsom gräsklippare, mopeder, motorsågar och andra arbetsredskap. Förutom att du värnar om miljön slipper du de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna, som kan orsaka huvudvärk.

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle. Alkylatbensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater (PAH) eller olefiner vilket bland annat innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga PAH, minskar upp till 90 % i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.

Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att den används där miljönyttan är som störst. Ett renare bränsle gör klart bäst hälso- och miljömässig nytta i en äldre tvåtaktsmotor. I moderna bilmotorer med avgasrening är miljönyttan nästan obefintlig och alkylatbensinen ska inte användas där.

Tekniskt fungerar alkylatbensinen väl till traditionella tvåtaktsmotorer. Oberoende tester visar till och med att prestandan höjs, tomgången blir renare och rökbildningen lägre. Man bör dock regelbundet kontrollera packningar och slangar så man minskar risken för bränsleläckage.

Var kan du köpa alkylatbensin?

Alkylatbensin har tidigare varit dyrare att köpa än vanlig blyfri 95. En skattesänkning gör att priset för alkylatbensin från pump kommer att ligga strax över blyfri 95.

För närvarande kan du köpa alkylatbensin från pump på ett begränsat antal platser. Dessa kommer efter hand att bli fler och på oljebolagens hemsidor kan du se aktuella uppgifter om var du kan köpa alkylatbensin. Ett 100-tal stationer i Sverige säljer alkylatbensin på pump.

Alkylatbensin i dunk kan köpas på de flesta bemannade bensinstationer. Många drivmedelsleverantörer kan dessutom leverera alkylatbensin i 25-litersdunk, fat eller till och med i tankbil.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07