Till innehållet

Svärmande bin

Bin och andra pollinatörer är viktiga för framtiden. Många larmrapporter har kommit de senaste åren om massdöd av pollinatörer och de risker som det medför. Nu finns en kostnadsfri telefontjänst där du som privatperson kan hjälpa biodlare om du ser svärmande bin.

Fyll i alternativtext

Foto: Susanne Gillström, Mostphotos

Svärmtelefonen

Sveriges Biodlares Riksförbund har nu öppnat upp svärmtelefonen. Det är fjärde sommaren som tjänsten har funnits och tanken är att den ska hjälpa allmänheten om man har upptäckt en bisvärm och vill att någon av våra svärmångare kommer och hämtar den. Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst.

När ska man ringa?

Vi önskar att man ringer till svärmtelefonen om man har upptäckt en hängande svärm. Det vill säga en klump med bin som ofta väljer att sätta sig i ett träd eller liknande. Flyende bisvärmar är svåra att lokalisera fram tills de har satt sig. Samma sak gäller redan etablerade samhällen.

Varför är det viktigt att ringa?

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

Svärmtelefonens nummer: 0766-86 07 01

Svärmkartan

En nyhet för i år är Svärmkartan. Via Svärmkartan kan man i realtid se var samtal till Svärmtelefonen har ringts in. Här ser man också hur gamla samtalen är. Svärmkartan är under utveckling och kan komma att justeras under säsongen.

https://svarmtelefonen.biodlarna.se/callmap.html Länk till annan webbplats.

biodlarna.se Länk till annan webbplats.


Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07