Till innehållet

Djur

Att ha djur innebär både glädje och ansvar. Sällskapsdjur eller gårdsdjur får inte störa andra människor eller på annat sätt skapa obehag. För vissa djur krävs tillstånd. Att få besök av skadedjur och vilda djur kan ställa till problem. Här finns samlad information om vad som gäller för djurhållning och landbruk.

Höns, tupp och hund på gräsmatta utanför stuga.

Foto: Malin Sofie Carlström, Mostphotos

Djurskydd

Djurskyddsfrågor och kontroll av djurskyddslagen är Länsstyrelsen ansvarig för. Har du frågor eller vill anmäla en dålig djurhållning, kontakta länsstyrelsen 010-224 50 50.

Tillstånd för djurhållning

Inom område med detaljplan krävs det tillstånd för att ha:

  • nötkreatur, häst, get, får och svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (lamadjur eller struts). Om du har färre än 4 höns räknas inte de som sällskapsdjur)
  • orm

Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 744.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Klicka på e-tjänsten Ansöka om tillstånd för djurhållning, och blå ruta "Har inte bank-ID".

Störning från djur

Miljö- och hälsoskydd kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.
Lagar och tillstånd för djur

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Klicka på e-tjänsten Anmäla störning eller olägenhet från djur, och blå ruta "Har inte bank-ID".

Avgifter för djurärenden

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter för miljö- och hälsoskyddsärenden

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-03