Till innehållet

Kompostbehållare

Kommunen har olika krav på behållare, beroende på om man har tänkt att kompostera matavfall själv eller enbart trädgårdsavfall. Här beskriver vi vad man ska tänka på när man komposterar på sin tomt och vilka krav kommunen ställer på olika komposteringsbehållare.

Grundkrav

En kompostbehållaren ska vara stabil, materialet hållbart, och utformningen sådan att det är lätt att både fylla och tömma behållaren. I en rund behållare fördelas värmen jämnare än i en fyrkantig.

När behållaren är full bör kompostmaterialet få brytas ned färdigt i lugn och ro. Är behållaren för liten och den blir överfull under vintern blir det problem. Det är mest praktiskt att ha två behållare.

Ventilationsöppningar är viktiga för att slippa syrebrist och dålig lukt. Om man komposterar matavfall, måste behållaren vara skadedjurssäker. Då bör ventilationsöppningar, maskor i ståltrådsbotten eller springor i locket vara högst fem mm stora.

Det är bra om marken där behållaren står är väldränerad, så att där inte blir blött och luktar om det rinner lite från komposten. Vissa behållare kan stå inomhus. De bör då ha uppsamlingskärl för lakvatten.

Storlek på kompostbehållare

Behållaren som ska användas för att kompostera hushållsavfall ska vara tillräckligt stor och anpassad för att allt komposterbart hushållsavfall ska komposteras under hela den tid fastigheten utnyttjas.

Vid helårsbostäder innebär detta att behållaren ska vara anpassad för helårsbruk. Allt komposterbart avfall ska så långt det är möjligt komposteras.

Kompostering av köksavfall för hushåll och för verksamheter, t ex butiker eller förskolor, får ske efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.

En tumregel för det komposterbara köksavfallet kan vara att det behövs 100 liter oisolerad kompostbehållare per person, 75 liter då det är en något isolerad behållare och 50 liter per person då det gäller en välisolerad kompost. För roterade komposter kan det räcka med 25 liter per person.

För trädgårdsavfall kan användas ett riktvärde på 100 liter behållare per 100 kvadratmeter tomt.

VIKTIGT!
Observera att strömaterial också ska rymmas i behållaren utöver hushållsavfallet. Varje gång man lägger ut matavfall i komposten behövs i regel motsvarande en tredjedel torrt strö- eller täckmaterial ovanpå, för att blandningen ska bli bra och att det inte ska börja ruttna eller lukta.

Olika typer av behållare

Det finns både stillastående (eller statiska), och roterande kompostbehållare. I den stillastående typen måste materialet blandas om och tömmas för hand, vilket kan vara ett ganska tungt arbete.

I den roterande behållaren luftas materialet då behållaren vänds ett halvt varv vid varje påfyllning. Därför går nedbrytningen något snabbare. Dessa behållare är i regel inte alls avsedda för något trädgårdsavfall.

OBS! Oavsett vilken hushållskompost man väljer, behövs nästan alltid någon ytterligare behållare för trädgårdsavfallet.

Behållare enbart för trädgårdsavfall

Öppna träbehållare för trädgårdsavfall väljer många att bygga själv, men de går också att köpa som byggsats. Minst två fack behövs, ett för färskt material och ett för efterkompostering. Här trivs lövmaskar och andra som bidrar till nedbrytningen.

Trådkorgar av t ex rostskyddat metallnät är ett billigt alternativ för trädgårdsavfall. Den glesa konstruktionen gör dock att avfallet lätt torkar ut, och förmultningen avstannar.

Avfallskärl för matrester

I avfallsabonnemanget - matavfall - för dig som sorterar ut matrester till biogas, ingår avfallskärl. Matavfallet läggs då i en brun soptunna som töms av avfallsentreprenör. I abonnemanget ingår även hållare för matavfallspåsar utav papper. Plastpåsar eller påsar av bioplast får inte läggas i kärlet för matavfall. 
Matavfall Länk till annan webbplats.
Påsar för matavfall Länk till annan webbplats.

Behållare för övrigt komposterbart hushållsavfall

Behållare med lock finns i plast, trä och rostskyddad plåt, ja till och med i betong. Locket skyddar mot regn och blåst och den täta konstruktionen ger ett jämnare och mer skyddat klimat än i de öppna nätbehållarna. Dessa slutna behållare lämpar sig bra för kompostmask.

Behållarna är olika lätta att tömma. Det är bra om man till exempel enkelt kan lossa en av väggarna för att gräva ur behållaren. Vissa behållare har ett tunt isolerande skikt, eller en isolerkappa som tillbehör.

Vintertid kan kompostprocessen ändå avstanna helt. Om behållaren är tillräckligt stor, kan man förstås ändå fortsätta att fylla på avfall och strö tills våren och värmen kommer. Då behövs ofta en rejäl extra omblandning för att få fart igen!

"Varmkomposterna" (vilket egentligen är ett felaktigt namn eftersom temperaturen blir hög i alla fungerande komposter) är avsedda för hushållskompostering året runt. De har lock och botten, och är isolerade till exempel med tjock cellplast. Risken för att kompostprocessen helt ska avstanna under vintern blir då mindre.

Temperaturen i en välisolerad behållare kan överst i centrum av kompostmassan nå upp till +70oC, vilket dödar en del ogräs-frö, men inte allt! Mask trivs inte bra på grund av värmen.

"Storkomposter" för till exempel bostadsrättsföreningar eller storkök finns både roterande och stillastående. Vissa har automatisk sönderdelning, omrörning och utmatning, samt ventilation. De som kräver el måste stå inne i soprum eller kallförråd.

Dessa kompostbehållare behöver oftast också kompletteras med ytterligare behållare eller bingar för efterkompostering och blandning med trädgårdsavfall. Det behövs också tillräckligt med plats för förvaring av strömaterial (till exempel träpellets eller spån) samt för det färdiga kompost-materialet, särskilt under vintern.

Täckning är viktigast!

Hur man lyckas med kompostering beror inte på själva behållaren. Nej, resultatet hänger på skötseln, det vill säga på en själv! Det är inte svårt, men lite kunskaper och tid krävs för att man ska få sitt fina hemgjorda jordförbättringsmedel.

Det allra viktigaste rådet när det handlar om kompostering av matrester, är att aldrig låta dem ligga på ytan, utan alltid täcka över! Detta görs antingen genom att gräva ned dem lite, eller att man lägger på ett lager strö (t ex löv, gammal kompost). Då förebygger man lukt och flugproblem.

Blandning av olika material är också viktig. Torrt blandas med vått, nytt med gammalt, köksavfall med trädgårdsavfall, näringsrikt med näringsfattigt, finfördelat med lite grövre bitar osv. (Men lägg alltid något strömaterial överst i behållaren!)

När man hållit på ett tag känner man direkt till exempel om kompostmassan verkar bli för blöt och kompakt. Då måste den blandas upp med något luftigt och torrt, för att inte börja ruttna istället för att förmultna!

Efter ungefär sex månader är matavfallet i en väl fungerande kompost så nedbrutet att det utan risk för skadedjur kan flyttas till en öppen trädgårdskompost,. Räkna med ett år innan avfallet är helt nedbrutet. Kompostmaterialet är färdig att använda när det ser ut, känns och luktar som jord!

Övrig utrustning

I köket behövs ett kärl för att samla de matrester, skal, hushållspapper med mera som ska komposteras. Det finns särskild källsorteringsinredning för skåpet under diskbänken, men det går bra med till exempel en liten hink. Det bör vara något som är lätt att diska ur mellan tömningarna.

I trädgården bör det finnas en grep eller liknande för omrörning i komposten och ett kompostsåll (siktgaller) till skottkärran, för att sålla bort det kompostmaterial som ännu inte är färdignedbrutet.

Anmäl egen hushållskompost

Innan du börjar kompostera ditt matavfall i din hushållskompost är det viktigt att du i förväg anmäler detta till miljö- och hälsoskydd.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Vid normalfallet kommer en avgift om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost.

När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30