Till innehållet

Busskort för kollektivtrafiken i grundskolan

Busskort eller skolkort för kollektivtrafiken är en form av skolskjuts i Härryda kommun. Busskorten tilldelas inte automatiskt utan man måste årligen lämna in en ansökan om skolskjuts.

Barn och vuxen går hand i hand.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Busskortet är en form av skolskjuts

Ditt barn får inte ett busskort automatiskt. Eftersom busskortet, som kallas skolkort, är en form av skolskjuts måste du varje år lämna in en ansökan om skolskjuts. Om ditt barn blir beviljad skolskjuts och tilldelad skolskjutsformen "Skolkort för kollektivtrafiken", beställs ett skolkort för kollektivtrafiken. Skolkortet delas ut på skolan.

På den här sidan berättar vi hur man ansöker om skolskjuts:
Skolskjuts (busskort, skolbuss eller skoltaxi)

I Härryda kommun hänvisas alla elever som har blivit beviljade skolskjuts att åka kollektiv linjetrafik med skolkort/busskort i första hand.

Skolkortets giltighet

  • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.
  • Skolkorten gäller helgfria vardagar (måndag–fredag) klockan 04–19 under perioderna 10 augusti till 23 december (höstterminen) och 7 januari till 18 juni (vårterminen).
  • Från läsårsstart (10 augusti till 15 september) gäller även skolkortet från föregående läsår. Spara därför alltid kortet till nästkommande läsår

Om ditt barn har glömt skolkortet hemma

Eleven som glömt sitt skolkort hemma får ändå åka med till skolan kostnadsfritt. Eleven uppmanas att kontakta skolans expedition för att få en biljett för sin hemresa. Biljett för hemresa motsvarar en enkelbiljett och är giltig helgfria vardagar mellan klockan 04–19. Kortet behöver skolans stämpel för att vara giltigt.

Borttappat skolkort eller om skolkortet har slutat fungera

Om eleven tappar bort skolkortet eller om skolkortet plötsligt slutar att fungera, ska du som vårdnadshavare göra en anmälan för att få ett ersättningskort. Vi tar ut en administrativ avgift på 100 kronor som du som vårdnadshavare betalar. Använd kommunens e-tjänst för att registrera ditt ärende. När avgiften är betald beställs ett ersättningskort.
Om du inte har BankID ska du anmäla det borttappade skolkort eller skolkort som har slutat fungera till skolskjuts@harryda.se för att få en faktura upprättad.

Du kan uppgradera skolkortet för att täcka fler zoner

Om ditt barn har fått ett skolkort för zon B från kommunen kan du utöka skolkortet till flera zoner. Detta gäller för elever som har ett växelvist boende i en kranskommun. Skolkortet kan uppgraderas till zon AB eller BC. Du betalar för mellanskillnaden som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet varje månad. Om du vill säga upp uppgraderingen måste kommunen ha fått uppsägningen senast den 20:e för att du inte ska behöva betala för nästa månad.

Kontakta Härryda kommuns skolskjutshandläggare på skolskjuts@harryda.se för att anmäla eller säga upp en uppgradering av barnets skolkort.

Vi har inte fritidskort eller sommarlovskort

Härryda kommun erbjuder inte fritidskort eller sommarlovskort. Här kan du läsa mer om hur förvaltningen resonerar kring sommarlovskortet:
Kommunstyrelsen 5 april 2023: Svar på medborgarförslag om gratis busskort till skolungdomar sommartid Länk till annan webbplats..

Om du vill lämna synpunkter på kollektivtrafiken

Om du har synpunkter kring kollektivtrafiken som exempelvis en försening eller service och bemötande kontaktar du Västtrafiks kundtjänst.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-23