Till innehållet

Kommunstyrelsen
5 april 2023

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den
5 april 2023.

Protokoll

Protokoll §§ 142, 156, 158 Pdf, 468.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 136-141, 143-155,157, 159-182 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 158.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Anmälan om jäv
 3. Information om kommunstyrelsens personuppgiftsansvar
  Johan Bergström (GR)
 4. Information om barnkonventionen
  Natalie Tapper
 5. Information om vinterväghållning och inställda turer
  Henrik Yngve, Sara Karlsson (Västtrafik), Sven Erik Holta (Västtrafik), Tomas Rolin (Trafikverket)
 6. Information om regional cykelplan
  Henrik Yngve
 7. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för omläggning och upprustning av konstgräsplan på Djupedals A-plan
 8. Årsredovisning 2022 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Bordlagt ärende: Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Bordlagt ärende: Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) Pdf, 892.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Uppdrag till kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 331.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Bolagsordning för Härryda Energi AB Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Ägardirektiv för Härryda Energi AB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 453.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 496.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB Pdf, 413.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling AB Pdf, 531.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun Pdf, 688.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2021 Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per februari 2023 Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 Pdf, 404 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Samrådsunderlag inför budget 2024 avseende Göteborgsregionen (GR) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Uppdrag att upprätta detaljplan för Hönekulla 1:96, bostad vid Lövskogsvägen Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 24. Uppföljning av arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 Pdf, 664.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Redovisning av Härrydaidéer Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Svar på medborgarförslag om gratis busskort till skolungdomar sommartid Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag om cykelväg från Hindås, Göteborgsvägen, mot Rya Pdf, 652.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Bordlagt ärende: Initiativärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t Offentlighetsprincipen Pdf, 683.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Delgivning av nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut med anledning av revisorernas granskning av digitalisering i grundskolan Pdf, 642.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Delgivning av nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut i ekonomiärenden 2023 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 32. Delgivning av socialnämndens beslut i ekonomiärenden 2023 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 33. Delgivningar 2023 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2023 Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023 Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2023 Pdf, 178.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2023 Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2023 Pdf, 256.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-08