Till innehållet

Öppna förskolor och familjecentraler

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Två barn hjälps åt att bygga hus av lekklossar

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Barnens lärande och utveckling är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan kan du knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Öppettider och planerade aktiviteter

För öppettider och planerade aktiviteter vänligen se de öppna förskolornas respektive Facebook-sidor under kontakt.

Vid sjukdom

Öppna förskolan arbetar för att begränsa smittspridning.

Vi ber därför alla besökare att vara noga med att:

  • endast helt friska barn och vuxna besöker öppna förskolan (viktigt att det inte heller finns sjuka syskon hemma)
  • alla besökare inomhus tvättar händerna direkt vid ankomst
  • hålla ett säkert avstånd till varandra.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-03