Till innehållet

Öppna förskolor

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Förskolebarn leker med klossar.

Öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen deltar i lek, sång, arbete med färger och andra aktiviteter under tillsyn av en förskollärare. Barnens lärande och utveckling är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan kan du knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Öppettider och planerade aktiviteter

För öppettider och planerade aktiviteter vänligen se de öppna förskolornas respektive Facebook-sidor under kontakt.

Vid sjukdom

Öppna förskolan arbetar för att begränsa smittspridning.

Vi ber därför alla besökare att vara noga med att:

  • endast helt friska barn och vuxna besöker öppna förskolan (viktigt att det inte heller finns sjuka syskon hemma)
  • alla besökare inomhus tvättar händerna direkt vid ankomst
  • hålla ett säkert avstånd till varandra.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-04