Till innehållet

Förskola

Förskola och familjedaghem vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i skolan. Här läggs en grund för ditt barns lärande och utveckling. I kommunen finns 27 kommunala förskolor och familjedaghem på fyra orter. Härryda kommun har även åtta fristående förskolor och ett fristående familjedaghem.

Barn som leker på förskolegård

Förskolor i Härryda kommun

Kartan visar alla kommunala förskolor, pedagogisk omsorg, familjedaghem och fristående förskolor i Härryda kommun.

Se kartan i fullskärm Länk till annan webbplats.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns förskolor styrs både av nationella och kommunala mål där det är riksdag och regering som beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Dessa mål formar all verksamhet, från planering till uppföljning. Det är kommunen eller den fristående förskolans huvudman och rektor som har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-15