Till innehållet

Båt och brygga

Här finns information om vad som gäller för båtmotorer, privata bryggor och strandskydd i våra sjöar. I Härryda kommun finns inga kommunala båt­platser att hyra. Du som har en fritidsbåt ska ta kontakt med privata båtföreningar om båtplats.

En båt är förankrad i en brygga med ett löst rep. Vattnet är klart och vindstilla i sjön.

Foto: Pixdenzel, Mostphotos

Båtplats

I Härryda kommun finns inga kommunala båtplatser att hyra. Om du är intresserad av att hyra båtplats ska du ta kontakt med privata båtföreningar i Härryda.

Båtmotor i vattenskyddsområden

All trafik med förbränningsmotorer är förbjuden i dricksvattentäkten Finnsjön och om ett par år också Rådasjön.
Vattenskyddsområden

I Rådasjön gäller att du som redan hade en motorbåt i sjön före den 15 februari 2023 har fram till år 2025 på dig att byta din motor till en elmotor. För övriga båtar är det förbjudet med förbränningsmotorer.

Ett längre undantag gäller för befintliga båtklubbar.
Sjöflyg är förbjudet på Rådasjön och Sandsjön.

Båtuppställning på land

Kommunen har ingen allmän båtuppställningsplats.

Bryggor och stränder på allmän mark

Allmänheten har rätt att vistas på bryggor och stränder på allmän mark. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja en båt. Undantag är om en strand tillhör ett fågelskyddsområde.

Kommunen äger inga bryggor där man får ha båtplats. Om bryggan ägs av en förening ska föreningens medlemmar kunna vistas på bryggan utan att bli störda.

För att anlägga en brygga eller en strand på allmän, kommunal mark, krävs tillstånd från kommunen och dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Strandskydd

Bryggor på privat mark

Allmänheten har rätt att tillfälligt vistas på bryggor och stränder på privat mark.

  • Man kan gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja en båt så länge bryggan eller stranden inte hör till en tomt med bostadshus i närheten. Avståndet till huset och landskapet avgör hur nära du kan uppehålla dig. De som bor i huset får inte störas.

  • Du får inte gå över någons privata tomtplats runt bostadshuset för att komma till bryggan eller stranden.

  • Du får inte störa eller förstöra.

  • Du måste flytta på dig och din vattenfarkost om den som äger bryggan eller stranden behöver den.

  • I områden som är av betydelse för friluftslivet är det inte tillåtet att neka eller förhindra allmänheten att vistas där. En skylt som anger eller hänvisar till ”Privat brygga” är avvisande och ska tas bort.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-05