Stödfamilj

Att vara stödfamilj enligt LSS innebär att under en längre tid stödja ett barn med funktionshinder. Detta är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst. Som stödfamilj fungerar din familj som en extrafamilj som kan ge barnet miljöombyte och föräldrarna avlastning.

Vad innebär LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?

LSS är en rättighetslag som ska ge funktionshindrade möjlighet att leva som andra människor, lagen omfattar personer med:

  • Funktionsvariation eller autismliknande tillstånd
  • Bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed omfattande behov av stöd och service.

Stöd och insatser enligt LSS

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Som stödfamilj behöver du inte ha några förkunskaper, men vara öppen och nyfiken på människor och vara en stabil, ansvarskännande och trygg person, som vill ge omsorg och tid till andra. Innan du kan få ett uppdrag utreds du.

En vanlig omfattning på ett uppdrag är att barnet kommer cirka en helg per månad till stödfamiljen. Du får för uppdraget både ett arvodes- och en omkostnadsersättning, men det är inga summor du kan försörja dig på.

Under det att du har ett uppdrag finns socialtjänsten som stöd för att du ska kunna utför ditt uppdrag så bra som möjligt. Du omfattas såväl av tystnadsplikten som av anmälningsskyldigheten såväl före, under som efter du har haft ett uppdrag.

Här kan du lämna en intresseanmälan

Är du intresserad av att bli stödfamilj är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i det enkla formuläret via länken nedan eller ring oss.
Intresseanmälan stödfamilj enligt LSS

Tidrapportera via e-tjänst eller blankett

Som stödfamilj kan du tidrapportera via e-tjänst eller blankett. Skicka in din tidrapport innan den 5:e i månaden för att få ersättning den 27:e samma månad.

E-TJÄNST, TIDRAPPORTERA MED E-LEGITIMATION Länk till annan webbplats.


Så här säger lagen

Genom korttidsvistelse ska anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionshindrade personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen bör också kunna ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar. Korttidsvistelsen bör kunna ges i särskilt anordnade korttidshem, genom stödfamiljer eller i form av till exempel lägervistelse.

Ur regeringens proposition 1992/93:159.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Lena Sandgren Green, socialsekreterare
031-724 6817
lena.sandgren@harryda.se

Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se