Till innehållet

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Personal och brukare på promenad.

Foto: Anna Sigvardsson

Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna är behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett.
Blankett - ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (för utskrift) Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett - begäran om insats enligt LSS hittar du via e-tjänsten nedan.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling som har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål. Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.
Patientnämnden Länk till annan webbplats..

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen. Det är en av våra servicegarantier.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Socialsekreterare LSS

Kontaktuppgifter socialsekreterare LSS

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-30