Till innehållet

Hedersrelaterat våld

Här hittar du information om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär och hur du kan få stöd och skydd.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. Din familjs heder hänger ihop med vad du och andra familjemedlemmar säger och gör, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet. Om du bryter mot de normer och regler som du förväntas följa kan du råka illa ut.

Exempel på hedersrelaterat våld:

  • Du får inte välja partner själv.
  • Du pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja och får inte bestämma själv över din framtid och ditt liv.
  • Du får inte välja umgänge eller delta i aktiviteter.
  • Du får inte gå ut själv.
  • Du får inte bestämma vilka kläder du har på dig.
  • Du tillåts inte delta i simundervisning och idrott.
  • Du blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas.
  • Du utsätts för våld eller hot.

Personer som kan vara extra utsatta

Är du en hbtq-person kan du vara extra utsatt, då något annat än heterosexualitet ofta är otänkbart i detta sammanhang. Du kan också vara extra utsatt om du har en funktionsvariation, då beroendet till den eller de som utövar våldet kan vara stort och våldet tar sig andra uttryck och kan på så sätt vara svårt att upptäcka.

Kontakt

Socialjour vid akut hjälp på kvällar, nätter och helger:

Andra viktiga telefonnummer

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-05