Till innehållet

Fastställa föräldraskap

När barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling - digitalt på Skatteverkets webbplats eller via ett inbokat besök hos Härryda kommun.

Om det nyfödda barnets föräldrar är gifta sker fastställande av föräldraskap för båda föräldrarna automatiskt, alltså utan att ni behöver göra något. Ni registreras båda som föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och ni får gemensam vårdnad.
Om du som har fött barnet inte är gift är det bara du som registreras som förälder till barnet. Det är först när föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band, som till exempel arvsrätt, till den andra föräldern.

Fastställande av föräldraskap digitalt

Om det inte råder några oklarheter om vem som är barnets andra förälder, kan föräldraskapet i regel fastställas genom att en bekräftelse undertecknas. Detta kan göras via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats..

Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Om bekräftelsen sker senare, ska du vända dig till Härryda kommuns kontaktcenter.

Fastställande av föräldraskap via besök

Om du inte vill eller kan använda Skatteverkets digitala tjänst ska du kontakta Härryda kommuns kontaktcenter.

Vissa ärenden kräver mer handläggning

Ärenden som kräver lite mer omfattande handläggning, till exempel om ni inte bor tillsammans, om den ena föräldern är okänd eller avliden, hanteras av den samordnade familjerätten i Partille kommun.
Familjerätt i samverkan Länk till annan webbplats.

Partille Kundcenter: 031-792 10 00 Telefontid: varje vardag mellan klockan 8.30-10. familjeratt@partille.se

Kontakt

Kontaktcenter

kommun@harryda.se

Postadress:
Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-03