Till innehållet

Anhöriga och frivilliga

Volontär har högläsning för brukare på äldreboende

Högläsning på Bygårdens äldreboende. Foto: Anna Sigvardsson

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan behöva prata med någon utomstående. I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som du kan vända dig till för att få råd och stöd samt svar på de flesta frågor som rör vård och omsorg.

Volontärverksamheten

Till volontärverksamheten kan du vända dig om du vill bli volontär eller om du vill ha hjälp av en volontär. Vi förmedlar först och främst kontakter till uppdrag som är till nytta för äldre.

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Biblioteksgatan 23, 435 30 Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-12