Till innehållet

Informationsträffar för seniorer

Du som fyller 81 år och inte har några insatser från kommunen i form av hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering bjuds in till en förebyggande informationsträff. Syftet med träffen är att främja din hälsa.

Under det år du fyller 81 år får du en inbjudan från Härryda kommun till en informationsträff där du får träffa representanter från olika verksamheter som kan ha betydelse för dig i din vardag - redan nu eller framöver.

Syftet med träffen är att:

  • förebygga ohälsa och främja hälsa
  • öka din trygghet
  • öka din kunskap om vad det finns för stöd att få
  • bidra till att du kan bevara dina möjligheter att leva ett självständigt liv
  • informera dig som vårdar en närstående om vilket stöd som finns att få.

Informationsträff – så här går det till

På träffen får du information och råd om bland annat hjälp i hemmet, anhörigstöd, hälsosamtal, säkerhet i vardagen, fixartjänst, primärvårdens rehabmottagning, it-träffar samt olika aktiviteter. Självklart är du välkommen att ställa frågor och du får med dig ett skriftligt material när du går hem.

Återkommande informationsträffar

Även om du har deltagit på en informationsträff när du var 81 år så får du en ny inbjudan det år du fyller 85, 90 och 95 år, under förutsättning att du inte har några insatser från hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering.

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent och samordnare

Helena Heineman, fritidsassistent

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20