Till innehållet

Avgifter inom äldreboende

Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänster.

Avgiftsutrymme och maxtaxa

Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomster är avgiften högst 2 359 kronor per månad (maxtaxa).

Avgift för person som bor i äldreboende eller i gruppboende

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

2 359 kr/mån

Måltider

3 845 kr/mån

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Förbrukningsvaror

120 kr/mån

Observera att dessa avgifter gäller tjänsterna som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakt

Monica Lundgren, avgiftshandläggare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-07