Till innehållet

Planen för Rävlanda sanatorium fortsätter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 12 dec 2023

Arbetet med detaljplanen för bostäder i och kring Rävlanda sanatorium fortsätter men med den nya förutsättningen att det gamla sanantoriet inte finns kvar. För en dryg vecka sedan brann den kulturhistoriskt värdefulla huvudbyggnaden ner till grunden. Målet är att bygga nytt i liknande stil.

ortofoto över detaljplanen för Rävlanda sanatorium

Den gröna markeringen visar detaljplaneområdets gränser. Huvudbyggnaden med sitt tegelorangea tak mitt i bilden, finns inte längre kvar.

– Det känns tillfredställande att både exploatören, markägaren och Härryda kommun ser en framtid för detta unika bostadsprojekt, även om sanatoriet nu ligger i ruiner efter en förödande brand.
– Det är ju en väldigt spännande plan som kan tillföra Rävlanda så mycket bra. Dessutom är det en vacker plats nära Storåns mäktiga dalgång, säger Härryda kommuns planarkitekt Marcus Broman som arbetat med planen i cirka ett år.

Målet är att bygga i samma stil

Efter samtal mellan exploatören Kålltorps projektutveckling och Härryda kommuns plan-och exploateringsverksamhet fortsätter detaljplanearbetet med de nya förutsättningarna.

Målet är att uppföra en byggnation på samma husgrund och med inspiration från sanatoriets nationalromantiska arkitektur fast med en modern utformning. Exploatören ska bland annat undersöka om den ursprungliga stengrunden kan sparas.

Värna historisk park

Varken exploatören eller Härryda kommun har i nuläget tillgång till området eftersom det är avspärrat i väntan på att brandplatsen är undersökt och olycksrisker undanröjda.
I parken i den södra delen av planområdet, och i den norra delen som är kalhygge, finns ett flertal mindre byggnader som är oskadda. Bland annat bostadshus.

Den kulturhistoriskt värdefulla parken ligger som en grön entré närmast Boråsvägen.
Den är bevuxen med olika trädslag av avsevärd ålder, främst lövträd. Parken utmärks även av murade stenterrasser och anlagda gångar vackert anpassade till parkens terräng.

– Den har ett högt kulturhistoriskt värde och för att bevara det är det viktigt att landskapet hålls öppet i fortsättningen också, säger stadsarkitekten Ulrica von Pfaler.

Hela detaljplanen omfattar 70 000 kvadratmeter mark i den östra delen av Rävlanda. Planen är att bygga cirka 100–120 nya bostäder i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Rävlanda sanatorium

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt