Till innehållet

Hbtqi-priset

Hbtqi-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtqi-personer. Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtqi-rättigheter.

Nominering

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare. Möjligheten att nominera stängde 26 mars.

Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset. De kan istället få en hedersutmärkelse i form av ett diplom, för sina insatser gällande hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du nominerar på samma sätt som till hbtqi-priset.

Hbtq-pristagare 2022 var Emma Gunterberg Sachs

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 10 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Kontakt

Ulrika Aebeloe , utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-28