Till innehållet

Hbtqi och mångfaldsarbete

På arbetsplatsen, i klassrummet och i hemmet. Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

HBTQI-priset

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
HBTQ-priset

Härryda kommun i Westpride

Den som besökt Westpride i Göteborg de senaste åren har haft möjligheten att skymta banderollen "Härryda är här" i vimlet tillsammans med personal som har Härryda kommun som arbetsgivare.

I skolan

Under skolornas mångfaldsvecka, som brukar arrangeras i maj varje år, uppmärksammar flera av kommunens skolor särskilt mångfalds- och hbtqi-frågor. Skolorna arrangerar sina egna aktiviteter som tar form i många olika skepnader.

Som arbetsgivare

I Härryda kommun har vi respekt för varandras olikheter. Härryda kommun är en stor arbetsgivare, och som sådan är det viktigt att ta ansvar och visa var kommunen står i frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald. Härryda kommun är i sitt likabehandlingsarbete och personalpolitiska program tydliga med kommunens ståndpunkt i dessa frågor: Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

Kontakt

Ulrika Aebeloe , utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14