Till innehållet

Välfärdsnämnden 9 februari 2022

Protokoll och handlingartill välfärdsnämndens sammanträde den 9 februari.

Protokoll

Protokoll §§ 17-33  Pdf, 1.3 MB.
Protokoll §34 sekretess

Handlingar

 1. Handlingar
  1. Fastställande av föredragningslistan
  2. Information om Rävlandaskolans verksamhet
   Sussie Thander och Malin Olsson Asp
  3. Information om samverkan och övergång mellan skola, fortsatta studier och arbetsliv
   Paula Palmdahl, Annika Gry och Camilla Ahlin
  4. Information om filter som skyddar användare från att utsättas för pornografiskt material på webben
   Anders Lagerqvist
  5. Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar"
   Per-Arne Larsson och Lars Jönsson
  6. Informations om specialiserad palliativ vård i hemmet
   Carina Fransson
  7. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende Pdf, 393.7 kB.
  8. Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin Pdf, 172.7 kB.
  9. Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner Pdf, 1.1 MB.
  10. Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 - 2025 Pdf, 2.1 MB.
  11. Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt övergång till fjärr och distansundervisning Pdf, 174.3 kB.
  12. Delgivningar 2022 Pdf, 7.7 MB.
  13. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid Pdf, 585.3 kB.
  14. Anmälan av ordförandebeslut Pdf, 4.6 MB.
  15. Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2022
  16. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2022

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19