Till innehållet

Kommunstyrelsen
9 mars 2023

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den
9 mars 2023.

Protokoll

Protokoll §§ 97-98 Pdf, 364.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 91-96, §§ 99-126 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Handlingar

Ärendelista Pdf, 160.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Anmälan om jäv
 3. Utbildning om Göteborgsregionen (GR)
  Gitte Caous, GR förbundsdirektör
 4. Utbildning om kommunstyrelsens roll och ansvar enligt kommunallagen
  Rebecka Isaksson, kommunjurist
 5. Utbildning om reglemente och delegationsordning
  Rebecka Isaksson, kommunjurist
 6. Utbildning om vad innebär ett kommunalägt bolag, kommunstyrelsens roll, uppsiktsplikt
  Peter Lönn, kommundirektör
 7. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök
 8. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för utökad parkering vid Råda säteri
 9. Bolagsordning för Härryda Energi AB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Ägardirektiv för Härryda Energi AB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 419.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 484.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB Pdf, 379.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling AB Pdf, 519.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Om budgetering av investeringar till 2023 Pdf, 309.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Policy för giftfri kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget 2024–2026 (-2028) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023–2025 samt investerings- och exploateringsbudget 2023–2027 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Val av ledamot och ersättare till Lyngerns vattenråd
 21. Val av ledamot och ersättare till Mölndalsåns vattenråd
 22. Återremitterat ärende: Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) Pdf, 847.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Återremitterat ärende: Motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 24. Strategisk plan för mandatperioden
 25. Planbesked för Snåkered 2:22 och 10:1 Pdf, 21.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 inom del av fastigheten Härryda Hulebäck 1:330 Pdf, 430.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Bordlagt ärende: Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås Camping Pdf, 279.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Bordlagt ärende: Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande plan för utbyte av och nybyggnation av kommunala skolbyggnader Pdf, 278.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll Pdf, 319.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag gällande cykelled genom kommunen Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Svar på medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta frukost på skolan Pdf, 263.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Svar på medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Svar på medborgarförslag om badplats Finnsjön Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Svar på medborgarförslag om Rävlanda trädgård Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Årsrapporter från råden 2022 Pdf, 655.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Delgivningar 2023 Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2023 Pdf, 371.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023 Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 39. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2023 Pdf, 158.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 40. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2023 Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 41. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2023 Pdf, 259.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-08