Till innehållet

Kommunstyrelsen 7 april 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 142-180 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Presentation av Sverigehuset AB - Älmhult trädgårdsstad
  Anna Henriksson
 3. Presentation av Turako AB - Härryda kommun
  Jonas Hermansson och Henrik Haglund
 4. Aktuella kollektivtrafikfrågor för Härryda kommun
  Henrik Yngve
 5. Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)
  Ria Andersson, Maja Andersson, Fredrik Wejrot, Irmana Cukur och Anders Ohlsson
 6. Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla orter Pdf, 116.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per februari 2022 Pdf, 520.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Uppdrag att upprätta detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Planavtal för detaljplan Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. 'Ramavtal för detaljplan Håltsås 1:8, Fläskebo avfallsanläggning Pdf, 820.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Begäran om startbesked av investeringsprojekt kollektivtrafikåtgärder Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Begäran om startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder Pdf, 320.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Delegation av beslutanderätten gällande lokala trafikföreskrifter Pdf, 168.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Upphävande av politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt Pdf, 381.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Yttrande angående promemorian "Producentansvar för batterier" Pdf, 604.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Samrådsunderlag inför budget 2023 avseende Göteborgsregionen Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Återremitterat ärende: Policy för resor och möten Pdf, 840.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Redovisning av uppdrag om förutsättningar för att införa vaccinationskrav i vårdnära arbete i Härryda kommun samt uppdrag om att uppdatera pandemiplanen med vaccinationskrav Pdf, 372.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Förslag på höjning av prisbelopp för hållbarhetspriset samt delgivning av välfärdsnämndens beslut om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser Pdf, 490.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 Pdf, 378.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2021 och tillsynsplan 2022 Pdf, 475.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Svar på medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid Pdf, 361.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Svar på medborgarförslag om passiv penninginsamling Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Svar på medborgarförslag om förbättring av grillplatser i naturreservatet Gallhålan Pdf, 341.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Bordlagt ärende: Initiativärende om badplatser Pdf, 206.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Redovisning av medborgarförslag 2022 Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Redovisning av inkomna planbesked, ansökan om direktanvisning samt ansökan om markanvisning
 31. Årsrapporter från råden 2021 Pdf, 234.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 33. Delgivningar 2022 Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 607.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 140.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 132.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkomna ärenden,
Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg Pdf, 287.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på samrådshandling för ny översiktsplan Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19