Till innehållet

Kommunstyrelsen
1 juni 2023

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2023.

Protokoll

Protokoll §§ 224-227 Pdf, 480.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Anmälan om jäv
 3. Information om restauratör till Råda säteri
  Adam Coyles, Susanne Moland, Compass Group
 4. Information om Trafikverkets utredning om hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg - Borås
  Fredrik Wejrot, Hanna Henningsson
 5. Information om hur Härryda kommun arbetar med personalpooler
  Anders Pettersson, Linn Svaller
 6. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för upprustning av innergårdar och
  dränering på Hulebäcksgymnasiet
 7. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för invändig renovering och byte av ventilationsaggregat på Hindåsskolan Hus C
 8. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för invändig renovering av Gärdets förskola
 9. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för invändig renovering av Agnebäckens
  förskola
 10. Budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Upphävande av generalplan för Landvetter flygplats m.m. Pdf, 20.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande Pdf, 617.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 617.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Rapportering av avtalssamverkan 2022 Pdf, 467.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Årsredovisning för Tolkförmedlingen Väst 2022 Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Svar på motion om frukost åt alla elever i grundskola F-9 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Svar om motion om karens vid sjukdom Pdf, 698.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Återremitterat ärende: Svar på motion gällande omarbetning av arbetstidsavtal i förskola och skola Pdf, 694.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Medfinansieringsavtal avseende trafiksäkerhetsåtgärder på väg 554/Boråsvägen samt funktionsutredning för plankorsningen vid stationen på Kust-till kustbanan i Hindås
 19. Uttag av gatukostnader inom detaljplan för del av Hindås 1:433 m.fl., bostäder på Bocköhalvön Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Antagande av detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl Bostäder på Bocköhalvön i Hindås, Härryda kommun Pdf, 22.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per mars 2023 Pdf, 589.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Hyresavtal avseende restaurang i mangårdsbyggnaden på Råda Säteri Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Uppdrag att upprätta detaljplan för industri och logistik på Björröd 1:212 vid Landvetter Flygplats Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.
 24. Uppdrag att upprätta detaljplan för Bårekulla 1:3, vård- och omsorgsboende väster om Grönhultsvägen Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Riktlinje för Härrydaidén Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Yttrande i dialog gällande nytt seniorkortserbjudande Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Delgivning av nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut i ekonomiärenden 2023 Pdf, 774.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Delgivningar 2023 Pdf, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2023 Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023 Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2023 Pdf, 216.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2023 Pdf, 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2023 Pdf, 144.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-02