Till innehållet

Kommunstyrelsen
12 januari 2023

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2023.

Protokoll

Protokoll §§6-8, §15 Pdf, 1006.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 1-5, §§ 9-14, §§ 16-53 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 170.3 kB.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om Härryda kommun
 3. Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)
 4. Information om det hållbarhetsstrategiska programmet för Härryda kommun
 5. SEKRETESS: Ramavtal generalkonsult för fastighetsfunktionen
 6. SEKRETESS: Upphandling av familjerådgivning
 7. SEKRETESS: Förnyad konkurrensutsättning för trygghetslarm och larmmottagning
 8. Revidering av ägardirektiv för Förbo AB Pdf, 386.4 kB.
 9. Värdeöverföring från Förbo AB Pdf, 678.5 kB.
 10. Redovisning av obesvarade motioner 2022 Pdf, 187.4 kB.
 11. Svar på motion om ett kallbadhus i kommunen Pdf, 535 kB.
 12. Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 1.3 MB.
 13. Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Pdf, 574.7 kB.
 14. Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation Pdf, 1.5 MB.
 15. Ändring av ekonomiutskottets bestämmelser Pdf, 591.7 kB.
 16. Ändring av riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 385.1 kB.
 17. Reglemente för Valnämnden Pdf, 1.9 MB.
 18. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023 Pdf, 326.1 kB.
 19. Ändring av firmateckning Pdf, 144.6 kB.
 20. Val av ständig justerare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 Pdf, 154.8 kB.
 21. Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 2023-2026
 22. Val av ledamöter och ersättare till Rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023-2026
 23. Val av ledamöter och ersättare till Pensionärsrådet 2023-2026
 24. Val av ledamöter och ersättare till Rådet för idéburna organisationer 2023-2026
 25. Val av representanter till Brottsförebyggande rådet 2023-2026
 26. Val av representanter till Ungdomsrådet 2023-2026
 27. Val av ombud i kommunforskning i Västsverige KFI 2023-2026
 28. Val av ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 2023-2026
 29. Val av representanter till Renova AB:s ägarråd 2023-2026
 30. Val av representanter till Gryaabs ägarråd 2023-2026
 31. Val av representanter till Förbos ägarråd 2023-2026
 32. Val av ledamot till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (kolv) 2023-2026
 33. Val av ledamot till Airport Region Conference ARC för perioden 2023-2026
 34. Återremitterat ärende: Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker Pdf, 324.2 kB.
 35. Initiativärende: Uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda frågan om strategisk plan för mandatperioden Pdf, 122.2 kB.
 36. Initiativärende: Uppdrag om framtagande av nya riktlinjer för markanvisningstävlingar Pdf, 123.4 kB.
 37. Svar på medborgarförslag om utegym samt hinderbana Pdf, 270.9 kB.
 38. Svar på medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar Pdf, 1003.3 kB.
 39. Bordlagt ärende: Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun Pdf, 319.3 kB.
 40. Bordlagt ärende: Initiativärende om P-hustomten, Mölnlycke Pdf, 293.2 kB.
 41. Bordlagt ärende: Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker Pdf, 319.6 kB.
 42. Delgivning av budget- och verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 6 MB.
 43. Delgivningar 2022 Pdf, 6.4 MB.
 44. Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022
 45. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023
 46. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022
 47. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16