Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2024-05-02 §§ 124-128, 133-158

Sammanträdesdatum
2024-05-02

Paragrafer
§§ 124-128, 133-158

Datum då anslag sätts upp
2024-05-10

Datum då anslag tas ner
2024-06-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-08