Till innehållet

Anslag/bevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid 2023-03-21

Sammanträdesdatum
2023-03-21

Paragrafer
§§ 66-72

Datum då anslag sätts upp
2023-03-30

Datum då anslag tas ner
2023-04-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-31