Till innehållet

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats, dit du som kommuninvånare kan vända dig under en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap.

Det kan du få hjälp med

  • På trygghetspunkten kan du först och främst få information om den rådande situationen – vad som gäller, vad du behöver göra och hur du kan få hjälp med olika saker.
  • Är det brist på dricksvatten kan du hämta det här.
  • När alla trygghetspunkter är fullt utrustade ska du även kunna få värme, enklare förtäring och ladda din mobiltelefon eller radio.

Utrustning på trygghetspunkterna

Trygghetspunkterna utrustas med:

  • radiokommunikation för krisledningsinformation också då inte telefon eller internet fungerar
  • trycksatt nödvatten
  • reservkraftverk för viss elförsörjning
  • matlagningskök och samlingslokal.

Trygghetspunkternas placering

I Härryda kommun finns trygghetspunkter på fem av kommunens skolor:

Trygghetspunkterna utrustas löpande med det som behövs vid en kris eller samhällstörning. Alla fem ska vara fullt utrustade 2025.

Film om trygghetspunkter

I filmen berättar Per-Arne Larsson, säkerhetschef (2021) om trygghetspunkter:

Frågor och svar om trygghetspunkter

Det är vid en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap som trygghetspunkterna aktiveras. Som invånare förväntas du ha en viss egen beredskap för att klara dig själv i några dygn. Till trygghetspunkten kan du vända dig för att fortsätta att klara dina behov.

Uppbyggnaden av trygghetspunkter pågår och de fem platser som nu blir trygghetspunkter är prioriterade i ett första läge.

Trygghetspunkterna kan användas idag, om behovet skulle uppstå. De har alla säkra kommunikationsmöjligheter och trycksatt nödvatten. Reservkraften för trygghetspunkterna byggs upp efterhand och ska vara klar överallt 2025.

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20