Till innehållet

Kommunens del i totalförsvaret

Sveriges totalförsvar utgörs av det civila och det militära försvaret. Härryda kommun, liksom landets övriga kommuner, ingår i det civila försvaret.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Myndigheter, regioner och kommuner arbetar för att öka kunskap och förståelse hos befolkningen för vad som behöver göras i händelse av höjd beredskap eller krig, för att nå målet att

  • skydda civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten (det militära försvaret).

Samhällsviktiga funktioner ska fungera

Kommunens ansvar inom det civila försvaret handlar om att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera även i ett läge av höjd beredskap. Exempel på samhällsviktiga funktioner är förskolor, äldreboenden, hemtjänst samt vatten- och elförsörjning.

På direktiv från länsstyrelsen arbetar Härryda kommun för att säkerställa detta bland annat genom att öka och upprätthålla kompetensen i organisationen gällande kris- och krigsberedskap; att se till att vi är rustade för höjd beredskap med en organisation som klarar omställningen; att vi har en rutin för hur vi skyddar information och anläggningar som är viktiga för Sveriges säkerhet.

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-30