Till innehållet

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2022 beräknas de totala kostnaderna bli 2 766 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 66 miljoner kronor.

Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 194 mkr

Kommunalekonomisk utjämning med mera

259 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

379 mkr

Totalt

2 832 mkr

Såhär fördelas pengarna

I procent:

Grafisk illustration av fördelningen av skattemedel över olika verksamhetsområden i kommunen.
  • 33 procent till grundskola och fritids
  • 26 procent till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 14 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 6 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 3 procent till gator, vägar och parker
  • 3 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-08