Till innehållet

Arrende - hyra mark

Både privatpersoner och företag kan arrendera (hyra) mark av Härryda kommun. Man kan hyra mark för till exempel jakt, parkering, jordbruk eller mobilmaster. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Just nu är det lång väntetid för att teckna arrendeavtal.

Bruna ridhästar i en inhängnad hage på en gräsåker.

Foto: Lars Johansson, Mostphotos

Ett arrende ger den som hyr mark - arrendatorn - rätt att använda en mark under en viss tid mot en årlig arrendeavgift.

Arrenden för olika ändamål

De vanligaste typerna av arrendena är:

  • Jordbruksarrende, för exempelvis bete eller odling
  • Lägenhetsarrende, för exempelvis parkering eller boulebana
  • Anläggningsarrende, för exempelvis mobilmast och teknikbod.

Ansökan om att få hyra mark

Vid förfrågningar behöver du ange följande information:

  • Vad du ska använde arrendemarken till
  • Hur lång tid du önskar arrendera
  • Geografisk plats

Arrendeavgifter

Avgiften du betalar för ditt arrende ska vara skälig. En skälig arrendeavgift innebär att markägaren, det vill säga alla Härrydabor, ska få en rimlig avkastning på markens värde.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22