Till innehållet

Avgifter, abonnemang och regler för avfall

Alla fastigheter i Härryda kommun ska ha abonnemang för sophämtning. Fritidshusägare kan ansöka om uppehåll i sophämtning,

Abonnemang för sophämtning

Du som bor i villa eller har ett fritidshus ska ha ett avfallsabonnemang. Det finns tre olika abonnemang att välja för kommunalt avfall. Vilket abonnemang som passar dig och din fastighet kan du läsa om i vår taxa.
Abonnemang och avgifter Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och faktureras fyra gånger per år.
Avgifter för sophämtning Länk till annan webbplats.

Regler för sophämtning

Hur avfallet ska hanteras i kommunen regleras i avfallsföreskrifterna.
Avfallsregler och föreskrifter Länk till annan webbplats.

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerbostadsfastighet gäller särskilda regler.
Avfall och återvinning för företag Länk till annan webbplats.

Uppehåll i hämtning av avfall och slam

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om din fastighet ska stå tom. En anmälan måste göras hos kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd.

Ansökan om tillfälligt uppehåll Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten, (Har inte Bank-ID)

Kontakt

Avfallsabonnemang, ändring och fakturor,
Härryda Vatten och Avfall AB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-29