Till innehållet

Vällsjöskolan

Vällsjöskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-6. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen, Vällsjön och vår skolskog. Här vistas dagligen cirka 170 elever. 

Vällsjöskolan

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Arbetslag

På Vällsjöskolan arbetar skolans personal i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av behöriga lärare eller lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. Varje år arbetar personalen genom ett systematiskt kvalitetsarbete fram mål ska eftersträvas.

Elevinflytande

Varje klass har regelbundna klassråd där eleverna kan diskutera frågor som elevrådsrepresentanterna kan föra vidare till skolans elevråd. Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar eleverrepresentater upp sånt som rör elevernas skolmiljö som exempelvis ordningsregler och utemiljö, men elevrådet kan också lyfta frågor som en önskevecka i skolmatsalen.

Skola och hem

Det är viktigt med en god relation mellan skolan och hemmet. Vi är därför noga med att informera om skolan verksamhet, och skickar i början av varje läsår hem information om skolan. I årskurs 6 gör elever på Vällsjöskolan ett skolval inför årskurs 7.

Om skolval och skolspår

Fritidshem

Vällsjöskolan har ett fritidshem med två avdelningar. Pärlan för årskurserna F till 1 och Läslusten för årskurs 2 till 3 där fritidsklubben för årskurs 4 och 5 ingår. På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01