Till innehållet

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-3. Skinnefjällsskolan ligger nära skog och natur och det finns flera sjöar inom gångavstånd.

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolans verksamhetsidé är ”Trygghet, respekt och gemenskap bygger en stabil grund, vilket ger oss glädje, nyfikenhet och mod att våga testa nya möjligheter för att lära för livet” 

Vi som arbetar på Skinnefjällsskolan vill ha en levande skola med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna, där barnen i lugn och ro och efter egna mognad får ta in den kunskap som vi ska ge dem i skolan och i fritidsverksamheten. Skinnefjäll har skolspår till Djupedalsskolan, detta innebär att elever som går på Skinnefjällskolan börjar på Djupedalsskolan till årskurs 4.

Om skolval och skolspår

Elevinflytande

Elevdelaktighet och elevinflytande ska vara en naturlig och återkommande del av Skinnefjällsskolan och undervisningen. Skolans elever ska känna att vi bryr oss om och lyssnar på dem. Eleverna ska veta att skolan tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Brukarråd

På skolan finns ett brukarråd som består av utsedda vårdnadshavare, personalrepresentanter och skolans ledning. Vårdnadshavarrepresentanter utses vid läsårets första föräldramöten där varje klass utser en till två representanter. Brukarrådets tankar, idéer och synpunkter bildar tillsammans med arbetslagens och elevernas tankar utgångspunkt för att utveckla och göra en redan bra skola ännu bättre. På brukarrådet får skolans personal möjlighet att informera vårdnadshavarna om aktuella frågor och inhämta synpunkter.

Fritidshem

Det är grundläggande i all personals arbete på Skinnefjällskolans 12 fritidshem och klasser att arbetet inte tar slut på eftermiddagen utan sträcker sig över hela dagen, tills sista elev gått hem. Det är vårt mål att alla kan leka med alla och ska vilja delta och trivas i leken.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-15