Till innehållet

Härrydaskolan

Härrydaskolan är en liten kommunal grundskola i Härryda samhälle. Här går cirka 125 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en liten skola och småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna.

Tre flickor spelar basket på skolgården

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Eleverna i fokus

Alla som arbetar på Härrydaskolan har ansvar för att ge elever förutsättningar för barn och unga att blomstra. Skolans elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med skolans gemensamma miljö och hur barn och personal tillsammans kan ta ansvar för inom- och utomhusmiljö och hur vi är mot varandra. Vi sin arbetar på Härrydaskolan värnar om ett gott samarbete mellan skolan och hemmet för att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är. I årskurs 6 gör elever på Härrydaskolan ett skolval inför årskurs 7.

Om skolval och skolspår

Kontakt med hemmet

Varje termin arrangerar Härrydaskolan en aktivitet riktat mot vårdnadshavare som exempelvis föräldramöte. Skolans personal håller i utvecklingssamtal i början av varje termin. På Härrydaskolan finns ett etablerat brukarråd. Representanterna är valda ur föräldragruppen från respektive elevgrupp och träffas vanligtvis två gånger per termin.

Fritidshem och fritidsklubb

På fritidshemmet arbetar pedagogerna för att skapa en lustfylld verksamhet efter barnens önskemål, spontana initiativ och intressen. Målsättningen är att utveckla barnens sociala förmågor och lära dem empati, respekt och förståelse för varandra. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att komma till fritidshemmen för att ta del av olika aktiviteter.

På fritidsklubben sker många olika och spännande aktiviteter både utomhus och inomhus. Här serveras mellanmål och man kan hänga med kompisarna en stund. Klubben ger barnen lite friare tyglar än vad de haft innan på fritidshemmet och det ingår som ett led i målet att utveckla förmågan att klara sig mer på egen hand och ta eget ansvar. På fritidsklubben kan man delta i olika aktiviteter, leka med kompisar eller bara få "vara" en stund. Vilket man än väljer är man så klart alltid lika välkommen.

När personalen planerar schema utgår man från de tider vårdnadshavarna har lämnat in. Det är därför viktigt att ditt barns schema är aktuellt.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Henrik Lindell, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27