Till innehållet

Djupedalskolan

Djupedalskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna 4-9 och en anpassad grundskola. Skolan har fin natur nära och tillgång till flera stora fotbollsplaner och en skatepark. Här vistas dagligen cirka 460 elever och 70 anställda. 

Djupedalsskolan

Djupedalskolan arbetar kontinuerligt med ett gott bemötande, trygghet, lagom krav och att ge eleverna bästa förutsättningar för framtiden. Djupedalskolan är en trivsam skola som arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla elevers lärande. Tillsammans med eleverna arrangeras roliga aktiviteter under skolåret som idrottsdagar, klassens dag, maskerad, kulturfestival och luciafirande.

Allas lika värde i fokus

Elever är framtidens världsmedborgare och Djupedalskolan rustar eleverna med en god värdegrund, demokratiska värderingar, goda kunskaper och färdigheter. Alla ska ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar, och ska lyckas väl utifrån sina framtidsval.

Elevinflytande

Eleverna har inflytande över sin skolvardag och lärande genom klassråd och elevråd. Skolan har ett elevråd för årskurs 4-6 och ett för årskurs 7-9.

Nära till skolans personal

Det är viktigt att Djupedalskolans elever känner sig sedda. Tillsammans med vårdnadshavarna arbetar skolan med att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är skolans personal tillgängliga på telefon, mejl eller personliga möten.

Vårdnadshavare får regelbundet information om sitt barns dag och skolgång via Unikum. Alla klasser har föräldramöten under läsåret och ansvariga lärare bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin.

Fritidsklubb

Djupedalskolan har fritidsklubb för elever i årskurs 4 och 5. Fritidsklubben är öppen efter skoldagarna, lovdagar, studiedagar och pedagogiska eftermiddagar.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Meli Rossing, skoladministratör

Carina Gustafsson, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27