Till innehållet

Gärdets förskola

Gärdets förskola i Rävlanda ligger i ett villaområde med naturen och Rävlanda centrum alldeles i närheten. Förskolan består av tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i två olika åldersgrupper.

Gärdets förskola

Avdelningar

Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon: Uggleboet, Björnidet och Rävlyan.

Arbetssätt

Gärdets förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

En vanlig dag på Gärdets förskola innehåller en härlig blandning av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning eller vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass eller i vagn utomhus.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Gärdets förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Måltider

Maten på Gärdets förskola tillagas på förskolan av kunnig personal. Vi arbetar aktivt med begreppet närande och lärande måltider.

Kontakt

Avdelningen Björnidet

Avdelningen Rävlyan

Avdelningen Uggleboet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12