Till innehållet

Information till fristående förskolor och familjedaghem

Kommunen ansvarar för att godkänna och utföra tillsyn över fristående förskolor och familjedaghem. Här finns information till de som vill starta eller driver fristående förskola eller familjedaghem.

Pennvässare

Starta förskola eller familjedaghem

Enligt skollagen är det kommunen som beslutar om enskilda får bedriva fristående förskola eller har rätt till bidrag för att bedriva familjedaghem. För att starta förskola eller pedagogisk omsorg som familjedaghem måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Om det ska serveras mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

I skollagen finns ett antal krav på enskilda som vill bli huvudmän för fristående förskola. Förutom ekonomiska förutsättningar krävs att ägare och ledning har kunskap om och lämplighet för uppdraget. Om huvudmannen vill utöka verksamheten ska ansökan göras.

Kontakta Härryda kommun för att ansöka om att starta förskola eller familjedaghem barnomsorgen@harryda.se.

Ägar- och ledningsprövning

Kommunen ansvarar för att godkänna och utföra tillsyn för fristående förskolor, familjedaghem och friliggande fritidshem. Från 1 januari 2019 skäptes kraven för enskilda huvudmän som driver fritstående förskolor eller friliggande fritidshem. De skärpa kraven omfattar inte pedagogisk omsorg. Kommunen ska göra en ägar- och ledningsprövning. som innebär att godkännande lämnas om den enskilde:

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följda de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följda de föreskrifter som gäller för utildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. (2 kap. 5 § skollagen 2018:100)

Anmälan vid förändring

En huvudman inom fristående förskolor, familjedaghem och friliggande fritidshem som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Härryda kommun inom en månad efter att ändringen ägt rum.

Mer information

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett cirkulär som beskriver ägar- och ledningsprövning.

Ägar- och ledningsprövning på SKR.se Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-08-30