Till innehållet

Tallgårdens förskola

Tallgårdens förskola ligger med närhet till skog och natur i Mölnlycke. Här finns engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för sitt uppdrag. Förskolan har sex avdelningar.

Tallgårdens förskola

Inne- och utemiljö

Tallgården är naturskönt belägen med närhet till skog och natur, i ett mångkulturellt område. Förskolans miljöer inspirerar barnen att upptäcka olika sätt att uttrycka sig genom exempelvis färg, form, drama och musik. Innemiljön och utomhusgården är skapad för att erbjuda barn de bästa förutsättningar för att lära, leka och utvecklas med natur och miljö.

Arbetssätt

Förskolan som bland annat inspireras av och teorier kring relationell pedagogik och Reggio Emilia filosofin utgår från barnets tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Genom möten mellan barn, miljöer, material och pedagoger, lär både liten och stor om livet.

Måltider

Tallgårdens förskola har utvecklat ett förhållningssättet ”Närande, lärande måltider i förskola" där barnen utvecklar grunden till goda kostvanor tidigt i barnets liv.

Introduktion

Barnen som ska introduceras till Tallgårdens förskola får en individuellt anpassad introduktionstid som utgår från att barn och föräldrar i lugn och ro skapar relation till pedagoger, kamrater och miljö.

Kontakt

Avdelningen Glitterpärlan

Avdelningen Silverpärlan

Avdelningen Guldpärlan

Avdelningen Glitterdraken

Avdelningen Silverdraken

Avdelning Gulddraken

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-21