Till innehållet

Smedjebackens förskola

Smedjebackens förskola ligger i Landvetter och har sex avdelningar. Förskolan har nära till skog- och naturvistelse med möjlighet till utforskande promenader i förskolans närområde.

Smedjebackens förskola

Avdelningar

Smedjebackens förskola har sex avdelningar som ligger öster om Landvetter centrum, i höjd med Björrödsmotet. Förskolan har nära till skog och natur, vilket ger rika möjligheter i barnens lek, lärande och utveckling.

Arbetssätt

Smedjebackens förskola lägger grunden till det livslånga lärandet. Lärande och omsorg är drivande för en god utveckling. När förutsättningarna är de bästa, tar barn och lärare med varandra på underbara, vindlande och utforskande färder. Barnen är delaktiga i sitt eget lärande när barn och pedagog tillsammans skapar projekt utifrån barnens intressen, funderingar och läroplanens intentioner.

Hållbar framtid

Vi lever i en globalt sammanhang som varje dag påminner oss om de utmaningar vi har när vi ska bygga en hållbar framtid för våra barn. Smedjebackens förskola arbetar med det relationella, ekologiska och ekonomiska kretslopper på ett grundläggande och ett begripligt sätt för barnen.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Smedjebackens förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Kontakt

Avdelningen Kotten

Avdelningen Barret

Avdelningen Lunden

Avdelningen Ängen

Avdelningen Bäcken

Avdelning Gläntan

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-05