Till innehållet

Skårtorps förskola

Skårtorps förskola ligger i Härryda och har sju avdelningar. Barn och pedagoger är ofta utomhus på gården och i den förskolans omgivning.

Skårtorps förskola

Avdelningar

Skårtorps förskola har sex avdelningar, fördelade på två hus. Fem av avdelningarna har barn mellan 1-5 år, en avdelning har yngre barn och en avdelning har äldre barn. Förskolans avdelningar heter Violen, Snigeln, Blåklockan, Grodan, Salamandern och Trollsländan.

Arbetssätt

Skårtorps förskola arbetar med ett förhållningssätt som präglas av tillit och respekt mot alla som möts i förskolan. Alla är olika och det berikar verksamheten. Avdelningarna på Skårtorps förskola samverkar mycket med varandra. Barnen besöker ofta varandras avdelningar. Barnen är mycket utomhus på gården och i den närbelägna omgivningen.

Pedagogerna på Skårstorps förskola lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla under sin på förskolan. Det är viktiga att barnen känner delaktighet. Pedgagogerna lyssnar in och agerar efter barnens tankar och idéer som inkluderas när verksamheten planeras. Tillsammans med barnen samtalar vi om dokumentationen och lyssnar på vad som fångat barnens intresse.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Skårstorps förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Kontakt

Avdelningen Grodan

Avdelningen Blåklockan

Avdelningen Salamandern

Avdelningen Trollsländan

Avdelningen Violen

Avdelning Snigeln

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-29