Till innehållet

Salmereds förskola

Salmereds förskola har fyra avdelningar och ligger centralt norr om Landvetter centrum.

Salmereds förskola

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, Smaragden, Diamanten, Pärlan, Kristallen och Safiren.

Arbetssätt

Salmeres förskola är trygg, rolig och lärorik. Här bemöts varje barn utifrån sina behov och förutsättningar och deras intressen står i centrum. Barnen har kreativa lärmiljöer där pedagog och barn tillsammans samverkar för att berika och utmana i lärandet. Förskolan arbetar medvetet med det normkritiska förhållningssättet för att ge alla barn samma möjligheter.

Salmereds förskola erbjuder en härlig mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barn har någon form av nedvarvning eller vila beroende på barnets indviduella behov. På Salmereds förskola vilar de yngsta barnen oftast utomhus i egna vagnar och de äldre barnen inomhus på madrasser.

Inskolning

Salmereds förskola har en föräldraaktiv inskolning för att ge vårdnadshavare insyn i förskolans utbildning och delaktighet. Inskolningen ska skapa en positiv och förtroenderik relation mellan barnet och pedagog. Den föräldraaktiva inskolningen möjliggör för både barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna pedagoger och miljö så att barnen känner sig trygga med att bli lämnade.

Inne- och utemiljö

Salmereds förskola ligger nära vackra naturområden omgivet av villor och mindre flerfamiljshus. Förskolan har fina ljusa lokaler och lärmiljöer som lockar fram kreativitet och fantasifulla lekar. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Kontakt

Avdelningen Diamanten

Avdelningen Smaragden

Avdelningen Kristallen

Avdelningen Pärlan

Avdelningen Safiren

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-02