Till innehållet

Rullstenens förskola

Rullstenens förskola har sex avdelningar och ligger i Mölnlycke nära till natur och Mölnlycke centrum med kulturhus och bibliotek.

Rullstenens förskola

Utemiljö

Rullstenens förskola har en stor utegård anpassad för skapande, lärande, lek och rörelse. I närhet till förskolan finns spännande natur som barnen ofta besöker. Rullstenens förskola har nära till centrum med kulturhus och bibliotek.

De yngsta barnen vilar eller sover utomhus i sina egna barnvagnar på förskolans gård.

Arbetssätt

Förskolan som bland annat inspireras av Reggio Emilia filosofin utgår från barnets tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Barn och pedagoger utvecklas och lär tillsammans.

Inskolning

Rullstenens förskola användermetoden "Aktiv inskolning". Det innebär att vårdnadshavarna är närvarande i verksamheten under hela inskolningstiden. När vårdnadshavarna är närvarande under hela dagar tillsammans med sina barn får de en djupare förståelse och insyn i förskolans verksamhet och de har möjlighet att fråga om verksamheten på ett naturligt sätt. Familjen är en viktig samarbetslänk för att skapa en trygga och lärorik förskola.

Kontakt

Avdelningen Tryggheten

Avdelningen Lekfullheten

Avdelningen Möjligheten

Avdelningen Glädjen

Avdelningen Omtanken

Avdelningen Nyfikenheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-02