Till innehållet

Pixbo förskola

Pixbo förskola ligger i ett lugnt och grönskande villaområde i utkanten av Mölnlycke. Här finns engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för sitt uppdrag. Förskolan har tre avdelningar.

Pixbo förskola

Inskolning

Inskolningen på Pixbo förskola bygger på principen att ska möta just ditt barn och försöka anpassa inskolningen utifrån barnets behov och förutsättningar. Därför är dialogen mellan föräldrar och pedagogerna viktig.

Arbetssätt

Pixbo förskola arbetar kontinuerligt med förskolans lärmiljöer. Förskolan strävar efter att erbjuda en stor variation av material men också flera små sammanhang för barnen genom att skapa rum i rummet. Vi vill på så sett ge barnen tillgång till utmanande och inspirerande lärmiljöer med närvarande pedagoger.

Utemiljö

Pixbo förskola har två stora och grönskande gårdar med roliga kullar och höjder som inspirerar till både lek och lärande. Förskolan miljöer inspirerar till lek och lärande i små och stora sammanhang. I förskolans närområde finns många naturområden som barn och pedagoger besöker och upptäcker tillsammans.

Kontakt

Avdelningen Björnbäret

Avdelningen Klarbäret

Avdelningen Körsbäret

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12