Till innehållet

Mossens förskola

Mossens förskola har två avdelningar och ligger i Mölnlycke. Förskolan har nära till spännande skogar och lekmiljöer för utflykter och äventyr.

Mossens förskola

Inne- och utemiljö

På Mossens förskola finns en utegård anpassad för lek och rörelse. I förskolans närmiljö finns skogar, gångvägar och lekmiljöer som ger möjlighet till spännande utflykter och äventyr. Det är viktigt att barnen finner rörelseglädje och blir uppmuntrade till fysisk aktivitet.

Även om förskolan ligger nära naturen är det även nära till centrum med kulturhus och bibliotek. Förskolans innemiljö ger goda förutsättningar för stimulerarande lek, utveckling och lärande. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro utomhus i egna vagnar.

Arbetssätt

Barnen utbildas till världsmedborgare med en god självkänsla och en positiv framtidstro. Det är viktigt att ge barnen den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Ansvar, engagemang, glädje, tillit och tydlighet är betydelsefulla ord för de anställda på Mossens förskola.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Mossens förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12