Till innehållet

Krokens förskola

Krokens förskola ligger i Mölnlycke med närhet till naturen. Förskolan har sex avdelningar med ett gemensamt torg och en stor utegård som binder samman verksamheten.

Krokens förskola

Arbetssätt

På Krokens förskola står vi för ett flexibelt arbetssätt utifrån barnens intresse i ett hållbart lärande. Barnen ska ha möjlighet att påverka och uppleva att de har inflytande över sin dag. Hemvisterna ska bygga sin verksamhet kring det som är centralt för barnen, vad de visar intresse för och vill utforska. Varje barn är unikt och därför bemöter vi alla barn olika. Det är pedagogernas roll att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ. 

Inskolning

Krokens förskola användermetoden "Aktiv inskolning". Det innebär att vårdnadshavarna är närvarande i verksamheten under hela inskolningstiden, som varar i ungefär tre dagar. När vårdnadshavarna är närvarande under hela dagar tillsammans med sina barn får de en djupare förståelse och insyn i förskolans verksamhet och de har möjlighet att fråga om verksamheten på ett naturligt sätt. De yngsta barnen vilar eller sover utomhus i sina egna barnvagnar.

Inne- och utemiljö

Krokens förskola strävar efter att barnens miljö ska anpassas efter barnens intresse och behov. För att utveckla barnens fantasi, kreativitet, kommunikation, samspel och problemlösningsförmåga får barnen ofta utforska återvinningsmaterial, naturmaterial och material med olika användningsområden.

Kontakt

Avdelningen Lilla Grön

Avdelningen Gul-grön

Avdelningen Röd-blå/Lila

Avdelningen Lilla blå

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12