Till innehållet

Högåsens förskola

Högåsens förskola ligger i Landvetter och har tre avdelningar. Förskolan har nära till skog- och naturvistelse med möjlighet till utforskande promenader i förskolans närområde.

Högåsens förskola

Avdelningar

På Högåsens förskola finns det tre avdelningar som är döpta efter djur: ekorren, haren och igelkotten.

Arbetssätt

En vanlig dag på Högåsens förskola innehåller en härlig blandning av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning eller vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass.

I arbetet med barnen utgår pedagogerna från barnens intressen och behov för att tillsammans skapa projekt och teman där läroplanens målområden på ett naturligt sätt vävs samman.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Högåsens förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Inne- och utemiljö

Högåsens förskola har en härlig och inspirerande gård barnen kan utmanas, upptäcka, leka och lära med flera sinnen. Högåsens förskola har väl tilltagna lokaler med goda möjligheter att tillsammans med barnen forma och erbjuda stimulerande och utmanande lek- och lärmiljöer format efter barnens intressen och behov. Förskolan har nära till skog- och naturvistelse med möjlighet till utforskande promenader i förskolans närområde.

Kontakt

Avdelningen Ekorren

Avdelningen Haren

Avdelningen Igelkotten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-13